Inschrijven

Kinderen vanaf tien weken komen in aanmerking voor plaatsing. U kunt uw kind inschrijven als u tien weken zwanger bent.

Inschrijven kan op twee manieren: u kunt het inschrijfformulier downloaden, invullen en opsturen of het inschrijfformulier online invullen.

Procedure plaatsing

Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt u uitgenodigd voor een rondleiding en intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt u geïnformeerd over de werkwijze en organisatie van onze kinderopvang. Na het intakegesprek nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op over definitieve plaatsing van uw kind. U ontvangt een plaatsingsovereenkomst in tweevoud. Eén ervan dient u te ondertekenen en aan ons te retourneren.

Ongeveer twee weken voor de start van de opvang, nodigen we u en uw kind uit voor een kennismakingsgesprek met de pedagogisch medewerkers van uw groep. De wenperiode en eventuele andere bijzonderheden zullen met u worden besproken.

Download inschrijfformulier

Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden.
Om dit document te openen heeft u Adobe Reader nodig. Download het gratis.

Online inschrijfformulier

Gegevens ouder/verzorger

Gegevens kind

Opvang

  • Maandag
  • Dinsdag
  • Woensdag
  • Donderdag
  • Vrijdag
  •