Kosten

Kosten voor de kinderdagopvang

Het gemiddeld uurtarief van de kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar bedraagt per 1 januari 2019
€ 8,20. De kinderen worden elf uur per dag opgevangen, van 07:30 – 18:30 uur. Poppedeintje is 52 weken per jaar geopend met uitzondering van officiële feestdagen.

Tarief kinderdagopvang

Dagen Uren per jaar Prijs per maand Prijs per jaar
1   572 uur €     391,- €   4.690,-
2 1144 uur €     782,- €   9.381,-
3 1716 uur € 1.173,- € 14.071,-
4 2288 uur € 1.564,- € 18.762,-
5 2860 uur € 1.954,- € 23.452,-

- Voeding en luiers zijn bij de prijs inbegrepen. Eventuele speciale voeding vanwege allergie dient u zelf mee te nemen en te bekostigen.
- Het uurtarief zal ieder jaar per 1 januari gecorrigeerd worden voor inflatie.
- In het gemiddeld uurtarief zijn de uitgevallen feestdagen verrekend.
- De kosten voor een extra opvangdag bedragen € 94,85. Een extra opvangdag is alléén mogelijk als er een plaats is op de eigen groep.

Bijdrage overheid

Als ouder van een kind dat gebruik maakt van kinderopvang, komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. De toeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten van de kinderopvang. De toeslag is geregeld in de Wet kinderopvang en afhankelijk van een aantal zaken, zoals de hoogte van het gezinsinkomen, de gezinssamenstelling en of de ouders werken en/of studeren. De toeslag wordt uitgekeerd door de Belastingdienst. Informatie over de kinderopvangtoeslag kunt u vinden via de onderstaande link. U komt rechtstreeks terecht op de site van de belastingdienst.

Ga naar Belastingdienst.nl

Hoeveel u als ouder terug krijgt is afhankelijk van het gezamenlijk toetsingsinkomen (bruto verzamelinkomen) en of het een eerste of tweede kind is. Het kind met het hoogste aantal uren opvang, wordt als eerste kind beschouwd, andere kinderen als tweede en volgende kinderen. Via de onderstaande link vindt u de kinderopvangtoeslagtabel 2017. Hierin is gemakkelijk af te lezen welk percentage u in 2017 terug kunt krijgen.

Ga naar financieel.infonu.nl

Landelijk register kinderopvang

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet u gebruik maken van een kinderopvang die in het landelijk register is opgenomen. Bij de aanvraag voor kinderopvangtoeslag wordt om die reden een registratienummer gevraagd van de kinderopvang waarvan u gebruik maakt of gaat maken. Het registratienummer van kinderopvang Poppedeintje is: 176939209

Betalingsvoorwaarden

De kosten voor de kinderopvang dienen per automatische overschrijving te worden voldaan, voor de 25e van elke maand, voorafgaand aan de genoten opvang.

De opzegtermijn is twee maanden. De opzegging gaat per eerste van de maand in en moet per aangetekend schrijven en per email worden gemeld aan onze locatiemanager.

De officiële einddatum van de plaatsing is de laatste dag van de maand waarin uw kind vier jaar wordt.