Poppedeintje kinderopvang

goed voor de ontwikkeling van uw kind

Poppedeintje kinderopvang

goed voor de ontwikkeling van uw kind

Inschrijven

Kinderen vanaf tien weken komen in aanmerking voor plaatsing. U kunt uw kind inschrijven als u tien weken zwanger bent.

Inschrijven kan op twee manieren: u kunt het inschrijfformulier downloaden, invullen en opsturen of het inschrijfformulier online invullen.

Procedure plaatsing

Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt u uitgenodigd voor een rondleiding en intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt u geïnformeerd over de werkwijze en organisatie van onze kinderopvang. Na het intakegesprek nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op over definitieve plaatsing van uw kind. U ontvangt een plaatsingsovereenkomst in tweevoud. Eén ervan dient u te ondertekenen en aan ons te retourneren.

Ongeveer twee weken voor de start van de opvang, nodigen we u en uw kind uit voor een kennismakingsgesprek met de pedagogisch medewerkers van uw groep. De wenperiode en eventuele andere bijzonderheden zullen met u worden besproken.

Download inschrijfformulier

Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden.

Online inschrijfformulier

Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
Gegevens kind
Opvang