Poppedeintje kinderopvang

goed voor de ontwikkeling van uw kind

Poppedeintje kinderopvang

goed voor de ontwikkeling van uw kind

Muziek, dans en expressie

De positieve invloed van muziek op de ontwikkeling van baby's, dreumesen en peuters.

Baby’s reageren positief op muziek. Ze luisteren naar liedjes, belletjes en rammelaars, wat hen kalmeert. Dreumesen wiegen heen en weer en klappen in hun handen als ze muziek horen. Peuters hebben plezier in dansen, zingen en zelf muziek maken met instrumenten.

Het zingen van liedjes biedt structuur en vormt een vast onderdeel van het dagprogramma. Liedjes begeleiden de kinderen op een speelse manier en worden onder andere gebruikt als welkomlied, bij het opruimen en aan het begin van een eetmoment.

Muziek draagt bij aan de creatieve, motorische, sociaal-emotionele, cognitieve en taal- en rekenontwikkeling van kinderen. Door kleine optredens met zelfgemaakte instrumenten of het zingen van liedjes leren kinderen naar anderen te kijken en te luisteren. Ze leren nieuwe woorden door verschillende liedjes te zingen en leren spelenderwijs tellen met liedjes zoals “1,2,3,4, hoedje van papier”.

Onze pedagogisch medewerkers dansen samen met de kinderen, geven complimentjes en moedigen hen aan om mee te doen en muziek te maken. Hierdoor ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen en durven ze nieuwe dingen uit te proberen.

We organiseren muziekactiviteiten met onze medewerkers. Hierbij worden nieuwe liedjes geleerd, naar muziek geluisterd, muziek gemaakt, instrumenten gemaakt en spelletjes met muziek gedaan, zoals passen als grote olifanten, kleine muizenstapjes en spelletjes met langzaam en snel.

Daarnaast komen externe organisaties zoals MEMO (stichting memorabele momenten) interactieve muziekvoorstellingen geven aan de kinderen op de peuter- en babygroepen. Hierdoor maken kinderen kennis met verschillende muziekinstrumenten en dans. Tijdens deze voorstellingen leren kinderen kijken, luisteren, voelen, bewegen, plezier hebben, durven, ontdekken, herkennen, reageren, verwonderen en bewonderen.

Muziek draagt bij aan een gezellige en ontspannen sfeer in ons kinderdagverblijf. Liedjes worden vaak gebruikt om activiteiten te ondersteunen, en regelmatig naar muziek luisteren helpt kinderen om onderscheid te maken tussen verschillende klanken, wat hun taalontwikkeling bevordert. Muziek en beweging zijn nauw met elkaar verbonden, en het stimuleren van beweging moedigt de natuurlijke drang van jonge kinderen om te bewegen aan.

Zelf muziek maken heeft positieve effecten op de ontwikkeling, zoals het stimuleren van de samenwerking tussen verschillende hersendelen. Muziek bestaat uit patronen, en door naar muziek te luisteren en te spelen, worden de hersenen gevoeliger voor het waarnemen van patronen, wat ook van invloed kan zijn op vaardigheden en schoolvakken zoals rekenen.

Muziekles in groepjes bevordert de sociale ontwikkeling van kinderen, omdat samen muziek maken vereist dat ze rekening houden met elkaar en goed op elkaar ingespeeld zijn. Zelfs baby’s profiteren van muziek door middel van zingen, aanraking en klankspelletjes, die belangrijk zijn voor hun welkom en taalontwikkeling. Voor peuters worden verschillende muziekactiviteiten aangeboden, zoals liedjes met materiaal, kringspelletjes en dansliedjes, die de motorische en taalvaardigheden van kinderen stimuleren.

Samengevat speelt muziek een belangrijke rol in ons kinderdagverblijf. Het bevordert een gezellige sfeer, taalontwikkeling, beweging, sociale interactie en emotionele expressie. Door naar muziek te luisteren en zelf muziek te maken, worden kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling op verschillende gebieden, zoals taal, motoriek, cognitie en sociaal-emotionele vaardigheden. Externe organisaties bieden ook interactieve muziek- en kunstvoorstellingen aan, die bijdragen aan de ontwikkeling en creativiteit van de kinderen.

Wetenschappelijk onderzoek

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat muziek een positieve invloed heeft op de gemoedstoestand en intelligentie van mensen. Muziek heeft een diepere betekenis dan woorden, beelden of geuren, en onze hersenen zijn gevoelig voor het herkennen van patronen.

Musiceren verbindt de linkerhersenhelft (spraak en intellect) en de rechterhersenhelft (gevoelstoestand) sterker bij mensen. Dit heeft een belangrijk effect op de ontwikkeling van leerprestaties en sociale vaardigheden, met name bij kinderen. Wetenschappers benadrukken al lange tijd de noodzaak om deze resultaten te integreren in het onderwijsbeleid.

Prof. dr. Erik Scherder heeft onderzoek gedaan naar de invloed van muziekluisteren en muziekbeoefening op de hersenen. In Duitsland heeft Prof. Hans Günther Bastian wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van actieve muziekbeoefening op de schoolprestaties.

De resultaten tonen aan dat kinderen die uitgebreid muziekles krijgen een hoger IQ ontwikkelen en positievere sociale vaardigheden hebben. Muziek maken kan ook helpen bij het verzachten van conflicten en het ondersteunen van gevoelens van agressiviteit en onzekerheid.