Poppedeintje kinderopvang

goed voor de ontwikkeling van uw kind

Poppedeintje kinderopvang

goed voor de ontwikkeling van uw kind

Kosten

Kosten voor de kinderdagopvang

Het gemiddelde uurtarief voor kinderen van 0-4 jaar bedraagt vanaf 1 januari 2024 €12,31. De kinderen worden gedurende 52 weken per jaar, elf uur per dag opgevangen, van 07:30 tot 18:30 uur. Tijdens officiële feestdagen zijn we gesloten.

Tarief kinderdagopvang

Dagen per
week
Uren per
jaar
Prijs per
maand
Prijs per
jaar
1572 uur€ 587,-€ 7.041,-
21144 uur€ 1.174,-€ 14.083,-
31716 uur€ 1.760,-€ 21.124,-
42288 uur€ 2.347,-€ 28.165 ,-
52860 uur€ 2.934,-€ 35.207 ,-

• De prijs is inclusief warme maaltijden, voeding, drinken en luiers. Eventuele speciale voeding vanwege allergie dient u zelf mee te nemen en te bekostigen.
• De prijs is inclusief kleinere peutergroepen met maximaal 14 kinderen (in plaats van de wettelijk toegestane 16 kinderen).
• Het uurtarief wordt jaarlijks per 1 januari minimaal aangepast aan de inflatie.
• In het gemiddelde uurtarief zijn de uitgevallen feestdagen verrekend.
• De kosten voor een extra opvangdag bedragen € 148,95. Een extra opvangdag is alleen mogelijk als er plaats is op de eigen groep.

Bijdrage overheid

Als ouder van een kind dat gebruikmaakt van kinderopvang komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Dit is een bijdrage van de overheid in de kosten van kinderopvang en wordt geregeld via de Wet kinderopvang. De hoogte van de toeslag hangt af van factoren zoals het gezinsinkomen, de gezinssamenstelling en of de ouders werken en/of studeren. De toeslag wordt uitgekeerd door de Belastingdienst. Meer informatie over de kinderopvangtoeslag kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

Ga naar Belastingdienst.nl

Hoeveel toeslag u als ouder ontvangt, is afhankelijk van het gezamenlijke toetsingsinkomen (bruto verzamelinkomen) en of het uw eerste of tweede kind betreft. Het kind dat de meeste uren opvang ontvangt, wordt als het eerste kind beschouwd, terwijl andere kinderen als tweede en volgende kinderen worden beschouwd. In de onderstaande link vindt u de kinderopvangtoeslagtabel voor 2023, waarin u kunt aflezen welk percentage u in 2023 kunt ontvangen.

Ga naar financieel.infonu.nl

Landelijk register kinderopvang

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag dient u gebruik te maken van een kinderopvanglocatie die is opgenomen in het landelijk register. Bij de aanvraag voor kinderopvangtoeslag wordt gevraagd om het registratienummer van de kinderopvanglocatie waarvan u gebruikmaakt of gaat maken. Het registratienummer van kinderopvang Poppedeintje is: 176939209.

Betalingsvoorwaarden

De kosten voor de kinderopvang dienen maandelijks voorafgaand aan de genoten opvang per automatische overschrijving te worden voldaan, uiterlijk op de 25e van elke maand.

-De opzegtermijn is twee maanden. Opzegging gaat in per de eerste van de maand en dient schriftelijk per aangetekende brief en per e-mail te worden gemeld aan onze locatiemanager.

-De officiële einddatum van de plaatsing is de laatste dag van de maand waarin uw kind vier jaar wordt.