Poppedeintje kinderopvang

goed voor de ontwikkeling van uw kind

Kosten

Kosten voor de kinderdagopvang

Het gemiddeld uurtarief van de opvang voor kinderen van 0-4 jaar bedraagt per 1 januari 2023 €11,50. De kinderen worden 52 weken per jaar, elf uur per dag opgevangen, van 07:30 – 18:30 uur. Tijdens officiële feestdagen zijn we gesloten.

Tarief kinderdagopvang

Dagen per
week
Uren per
jaar
Prijs per
maand
Prijs per
jaar
1572 uur€ 548,-€ 6.578,-
21144 uur€ 1.096,-€ 13.156,-
31716 uur€ 1.645,-€ 19.734,-
42288 uur€ 2.193,-€ 26.312 ,-
52860 uur€ 2.741,-€ 32.890 ,-

• Warme maaltijd, voeding, drinken en luiers zijn bij de prijs inbegrepen. Eventuele speciale voeding vanwege allergie dient u zelf mee te nemen en te bekostigen.
• Kleinere peutergroepen van max. 14 kinderen (i.p.v. wettelijk toegestane 16 kinderen) is bij de prijs inbegrepen.
• Het uurtarief zal ieder jaar per 1 januari, minimaal gecorrigeerd worden voor inflatie.
• In het gemiddeld uurtarief zijn de uitgevallen feestdagen verrekend.
• De kosten voor een extra opvangdag bedragen € 133,30. Een extra opvangdag is alléén mogelijk als er een plaats is op de eigen groep.

Bijdrage overheid

Als ouder van een kind dat gebruik maakt van kinderopvang, komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. De toeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten van de kinderopvang. De toeslag is geregeld in de Wet kinderopvang en afhankelijk van een aantal zaken, zoals de hoogte van het gezinsinkomen, de gezinssamenstelling en of de ouders werken en/of studeren. De toeslag wordt uitgekeerd door de Belastingdienst. Informatie over de kinderopvangtoeslag kunt u vinden via de onderstaande link. U komt rechtstreeks terecht op de site van de belastingdienst.

Ga naar Belastingdienst.nl

Hoeveel u als ouder terug krijgt is afhankelijk van het gezamenlijk toetsingsinkomen (bruto verzamelinkomen) en of het een eerste of tweede kind is. Het kind met het hoogste aantal uren opvang, wordt als eerste kind beschouwd, andere kinderen als tweede en volgende kinderen. Via de onderstaande link vindt u de kinderopvangtoeslagtabel 2020. Hierin is gemakkelijk af te lezen welk percentage u in 2020 terug kunt krijgen.

Ga naar financieel.infonu.nl

Landelijk register kinderopvang

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet u gebruik maken van een kinderopvang die in het landelijk register is opgenomen. Bij de aanvraag voor kinderopvangtoeslag wordt om die reden een registratienummer gevraagd van de kinderopvang waarvan u gebruik maakt of gaat maken. Het registratienummer van kinderopvang Poppedeintje is: 176939209

Betalingsvoorwaarden

De kosten voor de kinderopvang dienen per automatische overschrijving te worden voldaan, voor de 25e van elke maand, voorafgaand aan de genoten opvang.

De opzegtermijn is twee maanden. De opzegging gaat per eerste van de maand in en moet per aangetekend schrijven en per email worden gemeld aan onze locatiemanager.

De officiële einddatum van de plaatsing is de laatste dag van de maand waarin uw kind vier jaar wordt.