Poppedeintje kinderopvang

goed voor de ontwikkeling van uw kind

Poppedeintje kinderopvang

goed voor de ontwikkeling van uw kind

Pedagogiek

Wat is pedagogiek?

Pedagogiek en opvoedkunde worden vaak als synoniemen gebruikt. Beide termen verwijzen naar het studiegebied dat zich bezighoudt met de theorie en praktijk van opvoeding, onderwijs en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Pedagogiek richt zich op het begrijpen en bevorderen van het proces van opvoeding, waarbij het zich richt op zowel de individuele ontwikkeling van kinderen als de interactie tussen opvoeders, zoals ouders, leraren en andere betrokkenen.

Pedagogiek in onze kinderopvang

Poppedeintje richt zich op verzorging, begeleiding en ontwikkeling van kinderen. We creëren een positieve omgeving waarin kinderen groeien op fysiek, cognitief, sociaal-emotioneel en taalkundig gebied. Onze pedagogisch medewerkers passen ontwikkelingsgerichte methoden toe, stimuleren onafhankelijkheid, sociale vaardigheden en creativiteit. We werken samen met de ouders en bevorderen normen, respect en positief gedrag. Observatie, evaluatie en aanpassing zijn essentieel voor de ondersteuning van de kinderen tijdens hun verblijf in onze kinderopvang.

Ontwikkelingsfase en zone van de naaste ontwikkeling.

Onze pedagogisch medewerkers houden rekening met de ontwikkelingsfase van uw kinderen en de zone van de naaste ontwikkeling (ZNO). Het omvat het begrijpen van de kenmerken en behoeften van elk ontwikkelingsstadium, het bieden van uitdagingen binnen het bereik van uw kinderen met de juiste ondersteuning, differentiatie op basis van individuele behoeften, en het actief begeleiden van het leerproces. Het doel is om een omgeving te creëren waarin uw kinderen kunnen groeien, zich ontwikkelen en hun volledige potentieel kunnen bereiken.

Ons pedagogisch beleidsplan.

Poppedeintje ’s pedagogisch beleidsplan heeft als thema natuur, milieu, creativiteit en groen en heeft ten doel onze kinderen bewust te maken van de natuurlijke omgeving, duurzaamheid en creatieve expressie. Het plan biedt ons richtlijnen en strategieën voor onze pedagogisch medewerkers om deze aspecten in de dagelijkse praktijk te integreren en te bevorderen en voldoet aan meer dan de wettelijke eisen voor de kinderopvang en ligt ter inzage. Het beleidsplan heeft verschillende elementen:

– Natuurbeleving: Het stimuleren van de directe ervaring van de natuurlijke omgeving. Dit doen we door buitenactiviteiten te organiseren, zoals wandelingen in de natuur, het verkennen van planten en dieren, en het ontdekken van seizoens-veranderingen. Ook worden natuurlijke materialen en elementen geïntegreerd in het speel- en leeromgeving, zoals zand, water, stenen en planten.

– Duurzaamheid en milieu: We bevorderen het bewustzijn en begrip van duurzaamheid en milieukwesties. Kinderen leren over recycling, energiebesparing, afvalvermindering en het belang van groen gedrag, zoals het besparen van water en het verminderen van gebruik van plastic. Activiteiten worden georganiseerd waarbij kinderen betrokken zijn bij duurzame praktijken, zoals het planten in de tuin of onze kweekbakken en het verzorgen van planten in de tuin of op de groep.

– Creatieve expressie: We moedigen creatieve activiteiten aan die gericht zijn op natuur, milieu en groen. Dit kan onder andere betrekking hebben op kunst en ambachtelijke projecten met natuurlijke materialen, het maken van “kunstwerken” geïnspireerd door de natuur, en het stimuleren van verbeeldingskracht en creatief denken in relatie tot groene thema’s.

– Groene inrichting: Het creëren van een groene en natuurlijke omgeving binnen de kinderopvang. Dit bereiken we door het gebruik van natuurlijke materialen in het interieur, zoals houten speelgoed, kussens van natuurlijke vezels en planten. Ook zijn de buitenruimtes ingericht met aandacht voor natuurlijke elementen, zoals onze tuin, met grasveld, fruitbomen, druivenranken, bessenstruiken aardbeien, tomaten, planten, bloemen en bloeiende bomen.

Het pedagogisch beleidsplan biedt ons en u richting en inspiratie de kinderen te begeleiden in hun ontdekkingstocht van de natuur, creativiteit en duurzaamheid. Het legt de nadruk op het belang van het ontwikkelen van respect, verwondering en zorg voor de natuurlijke omgeving, en het stimuleert kinderen om hun eigen creatieve expressie te uiten in relatie tot groene thema’s.

Veilige omgeving

Bij Poppedeintje creëren we een veilige en stimulerende omgeving waar kinderen zich vrij kunnen bewegen en ontwikkelen. We hechten veel waarde aan het opbouwen van een vertrouwensband met de kinderen. Onze pedagogisch medewerkers bevorderen een positieve groepsdynamiek, bieden individuele zorg en zijn troostend, verzorgend, lief, geduldig en ondersteunend. Ze fungeren ook als rolmodel.

Onze groepsruimtes zijn schoon, veilig, overzichtelijk en uitdagend ingericht. Elke groep heeft een aangrenzende buitenruimte die meer dan voldoet aan de wettelijke normen en eisen voor kinderopvang. We zorgen voor voldoende schaduwplekken en gebruiken kindvriendelijke planten en bloemen in de tuin. De buitenruimte biedt fysieke uitdagingen, zoals fietsen, loopfietsen, een speeltoestel, balansblokken, een zandbak en kruiwagens.

Horizontale groepen

Bij Kinderopvang Poppedeintje hebben we ervoor gekozen om de kinderen op pedagogische gronden in horizontale groepen in te delen. Dit betekent dat kinderen met enigszins vergelijkbare ontwikkelingsfasen (zone van de naaste ontwikkeling) bij elkaar in dezelfde groep worden geplaatst.

We bieden ruimte aan:
. Twee baby-dreumesgroepen (0-2 jaar) met maximaal 8 kinderen.
. Twee kleinere peutergroepen (2-4 jaar) met maximaal 14 kinderen.

Door kinderen van vergelijkbare leeftijdscategorieën en ontwikkelingsfasen samen in een groep te plaatsen, kunnen we de inrichting van de groepsruimte en de activiteiten daarop goed afstemmen. Onze pedagogisch medewerkers specialiseren zich in een specifieke leeftijdscategorie. Hierdoor kunnen we op de baby-dreumesgroepen de nadruk leggen op rust en verzorging, terwijl we op de peutergroepen gericht begeleiding bieden bij hun activiteiten.

Tuin en omgeving

Poppedeintje heeft een prachtige tuin met diverse planten, bloemen, fruitbomen, en klein fruit zoals aardbeien. Ook zorgen we voor dieren zoals kippen, konijnen en vogelhuisjes. Samen met pedagogisch medewerkers verzorgen de kinderen de dieren en de tuin. Ze plukken rijp fruit, rapen eieren en leren met liefde en respect om te gaan met alles wat groeit en bloeit.

Daarnaast gaan we regelmatig naar buiten voor wandelingen door het rietland en het Vliegenbos, waarbij we eendjes en geitjes tegenkomen. Soms maken we een uitstapje naar het Purmerplein voor boodschappen. De kinderen leren over de seizoenen, de natuur in de buurt en het dagelijks leven.

Op de groepen bieden we een breed scala aan activiteiten en materialen om de creatieve ontwikkeling te stimuleren. Tekenen, kleuren, schilderen, plakken, knippen, boetseren, muziek, dans en vrije expressie krijgen volop ruimte. We planten bijvoorbeeld narcisbollen in de binnen-bakken, creëren een seizoens-tafel, lezen boekjes over de natuur en planten samen boontjes.

Wat betekent het begrip hechting?

Hechting bij kinderen verwijst naar de emotionele band die zich ontwikkelt tussen een kind en zijn verzorgers. Het is een diepgaande en blijvende relatie die van invloed is op het emotionele, sociale en cognitieve welzijn van het kind. Het begint direct na de geboorte en wordt gevormd door wederzijdse interacties. Een veilige hechting ontstaat wanneer een kind regelmatig positieve respons ontvangt, wat vertrouwen in zijn verzorgers opbouwt.

Veilige hechting bij kinderopvang Poppedeintje

We begrijpen het belang van veilige hechting. Het legt de basis voor gehechtheidspatronen en het vermogen van kinderen om gezonde relaties aan te gaan. Kinderen met een veilige hechting voelen zich veilig, kunnen emoties reguleren en hebben vertrouwen in anderen.

We zijn ons bewust van verschillende vormen van onveilige hechting, zoals vermijdende, ambivalente en gedesorganiseerde hechting. Deze ontstaan wanneer verzorgers inconsistent, afwijzend of onvoorspelbaar zijn in het voldoen aan de behoeften van het kind. Onveilige hechting kan leiden tot emotionele en gedragsproblemen, en problemen in latere relaties.

Bij kinderopvang Poppedeintje creëren we een veilige, liefdevolle en responsieve omgeving om gezonde hechting te bevorderen. Onze pedagogisch medewerkers kennen de verschillende hechtingsstijlen en stemmen af op de behoeften van elk kind. We bieden een veilige basis waar kinderen zich kunnen hechten en zich veilig voelen om emoties te uiten.

Samen met ouders versterken en ondersteunen we de hechtingsrelatie, zodat kinderen optimale kansen krijgen om zich gezond te hechten en zich te ontwikkelen. Bij kinderopvang Poppedeintje zetten we ons in voor een veilige, liefdevolle en ondersteunende omgeving die het emotionele welzijn van kinderen bevordert.

Wat zijn executieve functies?

Dit zijn hogere cognitieve processen bij baby’s en peuters, waaronder aandacht, werkgeheugen, inhibitie (remming), flexibiliteit en probleemoplossend denken. Deze functies spelen een belangrijke rol bij het reguleren van gedrag, emoties en denkprocessen. Het zijn processen die betrokken zijn bij het uitvoeren, coördineren en beheersen van het denken en gedrag van kinderen.
Het begrip “cognitieve” verwijst naast de executieve functies naar andere mentale processen zoals waarneming, geheugen, denken, taal en redeneren.

Het leren van executieve functies in de kinderopvang

Executieve functies zijn essentieel voor de ontwikkeling en rijping van de hersenen van baby tot peuter. Ze omvatten vaardigheden zoals planning, organisatie en gedragsbeheersing, die gereguleerd worden door de prefrontale cortex. In de vroege kinderjaren is dit gebied nog in ontwikkeling, wat kan leiden tot moeite met taken die controle en organisatie vereisen. Naarmate kinderen ouder worden, groeien de verbindingen in de hersenen en verbeteren de executieve functies.

Bij kinderopvang Poppedeintje stimuleren we de ontwikkeling van executieve functies door middel van activiteiten en speelgoed die deze vaardigheden bevorderen. We bieden een ondersteunende omgeving waarin positieve stimulatie, geduld en herhaling centraal staan. Door ouders te betrekken bij het plannen van activiteiten, het stellen van doelen en het aanmoedigen van zelfbeheersing, helpen we kinderen deze vaardigheden te versterken en toe te passen in hun dagelijks leven.

Executieve functies fungeren als de “dirigent” van de hersenen en zijn cruciaal voor verschillende aspecten van het leven van een kind. Ze helpen bij het plannen, organiseren, probleem-oplossen, aandacht richten, zelfbeheersing en geheugen. Kinderen kunnen deze functies inzetten bij activiteiten zoals het maken van een puzzel of opruimen. Kinderopvang Poppedeintje ondersteunt de ontwikkeling van executieve functies door middel van activiteiten en spelletjes die deze vaardigheden stimuleren. We moedigen kinderen aan om problemen op te lossen, hun aandacht te richten en hun emoties te reguleren. Met geduld, oefening en ondersteuning kunnen we de executieve functies van kinderen versterken, wat hen zal helpen in hun dagelijks leven en toekomstige leerervaringen.