Poppedeintje kinderopvang

goed voor de ontwikkeling van uw kind

Pedagogiek

Doelstelling

Binnen ons thema natuur, milieu en creativiteit bieden we een veilige geborgen plek waar uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. De kinderen leren samen en met behulp van de pedagogisch medewerkers zichzelf en hun omgeving spelenderwijs ontdekken. Daarbij staat verscheidenheid van materiaal en activiteit voorop.

Uitgangspunten

Veiligheid voor alles
De kinderen bevinden zich in een omgeving waar ze zich ongestoord kunnen bewegen en ontwikkelen, en waar ze zich veilig en op hun gemak voelen. We zorgen voor een vertrouwde band met de kinderen.

Belangrijke aandachtspunten voor de ontwikkeling van de kinderen zijn: (leren) spelen, het contact met andere kinderen en de pedagogisch medewerker, zelfredzaamheid en zelfstandigheid, praten, eten, zindelijkheid en het uiten van hun gevoelens.

 

Wij zorgen voor een goede groepsdynamiek, benaderen de kinderen positief en geven individuele zorg. Daarbij is de pedagogisch medewerker troostend, verzorgend, lief, geduldig, ondersteunend, sturend en heeft zij een voorbeeldfunctie.

 

Horizontale groepen

Kinderopvang Poppedeintje heeft op pedagogische gronden de kinderen opgedeeld in horizontale groepen. Dat wil zeggen dat kinderen in enigszins vergelijkbare ontwikkelingsfasen (zone van de naaste ontwikkeling) bij elkaar in de groep zitten.
Poppedeintje biedt ruimte aan:

• twee kleinere baby-dreumesgroepen (0-2 jaar) met maximaal 9 kinderen
• twee grotere peutergroepen (2-4j jaar) met maximaal 14 kinderen

Doordat de kinderen in vergelijkbare leeftijdscategorieën en ontwikkelingsfasen bij elkaar in de groep zitten kunnen de inrichting van de groepsruimte en de activiteiten daarop goed worden afgestemd. De pedagogisch medewerkers specialiseren zich in een specifieke leeftijdscategorie en kunnen de kindjes daardoor beter begeleiden. Dit zorgt ervoor dat de kinderen optimaal door elkaar en de pedagogisch medewerker kunnen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling.

Op deze manier is het mogelijk op de baby-dreumesgroepen nadruk te leggen op rust en verzorging en op de peutergroepen op begeleiding bij hun activiteiten.

Natuur, milieu en creativiteit

Poppedeintje schenkt speciale aandacht aan natuur, milieu en creativiteit. In onze prachtig ingerichte tuin zijn de seizoenen volop te beleven, met onder andere planten, bloemen, fruitbomen en klein fruit zoals aardbeien, maar ook met kippen, konijnen en vogelhuisjes.

Samen met onze pedagogisch medewerkers verzorgen de kinderen de dieren en de tuin. Als het fruit rijp is plukken we dat uit de tuin en rapen we in het kippenhok de eieren voor een heerlijke lunch. In het voorjaar en de zomer plukken we de aardbeien, bessen, komkommers, snoeptomaatjes en pruimen. In het najaar plukken we de appelen en peren. Op de baby-dreumesgroepen verzorgen we samen de vissen in het aquarium – de kinderen kunnen er hun ogen niet vanaf houden. We leren hen liefdevol en respectvol om te gaan met alles wat groeit en bloeit.

Diversiteit aan activiteit en materiaal

De pedagogisch medewerker van ons kinderdagverblijf gaat in op de beleveniswereld van uw kind. We begeleiden het zelfstandig worden en stimuleren zijn ontwikkeling. Dit doen we onder meer door het aanbieden van veel verschillende activiteiten en materialen op het gebied van taal, rekenen, muziek, dans en beweging, creatieve ontwikkeling, natuur en techniek. De pedagogisch medewerker speelt mee, praat met de kinderen en geeft uitleg. Zo ontwikkelt elk kind zich spelenderwijs.

Vaak gaan we naar buiten. We maken regelmatig een wandeling door het rietland en het Vliegenbos, langs de eendjes en geitjes, en doen met de kinderen een boodschap op het Purmerplein. De kinderen maken kennis met de seizoenen, de natuur in de buurt en het gewone, dagelijks leven.

Op de groepen worden veel verschillende activiteiten en materialen aangeboden om de creatieve ontwikkeling te stimuleren. Er wordt niet alleen getekend, gekleurd, geschilderd, geplakt, geknipt en gekleid, maar ook veel ruimte geboden voor muziek, dans en vrije expressie. We planten in het voorjaar samen narcisbollen voor in de binnenbakken, maken een seizoenstafel, planten boontjes en lezen boekjes over de natuur. Elke dag is een stap in de ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfverzekerdheid, op weg naar de basisschool.

Kwaliteitseisen wet kinderopvang

In het pedagogisch beleidsplan van kinderopvang Poppedeintje, dat is geschreven op basis van de Wet kinderopvang, kunt u uitgebreid lezen op welke manier we als kinderopvang omgaan met kinderen. Het ligt bij ons ter inzage.

Onze kinderopvang voldoet aan de eisen van de Wet kinderopvang. In deze wet worden kwaliteitseisen gesteld op gebied van groepsgrootte, leidster-kind ratio en pedagogisch beleid. De wet stelt de eis dat wij een risico-inventarisatie met betrekking tot veiligheid en gezondheid uitvoeren en zo inzicht geven in de veiligheidsrisico’s binnen onze kinderopvang.

De GGD controleert ons in opdracht van de gemeente. Naar aanleiding van de volledige inspectie stelt de GGD een inspectierapport op. Het inspectierapport wordt in de oudercommissie besproken en ligt bij ons ter inzage. U kunt het ook inzien via de onderstaande link.

Bekijk het inspectierapport

De brandweer controleert minimaal jaarlijks of de vluchtwegen in orde zijn, of de ruimte brandveilig is en of de brandslangen in goede staat zijn. Minimaal vier keer per jaar voeren wij brand- en ontruimingsoefeningen uit.