Poppedeintje kinderopvang

goed voor de ontwikkeling van uw kind

Ouders

Contact met ouders

Elke dag dat we kinderen opvangen, is er zowel bij het brengen als bij het ophalen ruimte voor overdracht. U kunt dan de situatie van uw kind bespreken met onze pedagogisch medewerkers. Eenmaal per halfjaar wordt u als ouder/verzorger uitgenodigd voor een gesprek over onze ervaringen met uw kind in onze kinderopvang.

Oudercomissie

De oudercomissie bestaat uit ouders/verzorgers van kinderen in onze opvang. De ouders in de oudercomissie praten mee over de kwaliteit van onze kinderopvang. Hiervoor worden minimaal vier vergaderingen per jaar georganiseerd. De agendapunten voor de vergadering worden van te voren bekend gemaakt.

Contact e-mailadres oudercomissie: oc@poppedeintje.nl

Klachten

De medewerkers van kinderopvang Poppedeintje doen hun uiterste best een goede opvang te verzorgen. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen, hanteren we een klachtenprotocol. Hierin staat beschreven op welke manier onze medewerkers met klachten omgaan en bij wie u terecht kunt.

Als het niet mogelijk blijkt om het probleem intern op te lossen met onze pedagogisch medewerker en/of onze locatiemanager, heeft u de mogelijkheid het conflict voor te leggen aan de geschillencommissie. De geschillen commissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen. Voor meer informatie, bemiddeling en advies kunt u terecht bij het klachtenloket kinderopvang dat verbonden is aan de Geschillencommissie. Uiteraard is het ook mogelijk dat de ouder direct contact opneemt met de geschillencommissie.

Voor informatie over de interne en externe klachtenprocedure kunt u terecht bij onze locatiemanager mevrouw Eva Helder.

Huisregels

Om een veilige en vertrouwde plek te scheppen en te behouden heeft kinderopvang Poppedeintje een aantal huisregels opgesteld. De huisregels zijn terug te vinden in het informatieboekje dat u bij inschrijving van uw kind wordt uitgereikt.